Środowisko ogólne

Badania, pomiary i analizy w środowisku ogólnym

W ramach posiadanej akredytacji wykonujemy pomiary:

 • hałasu pochodzącego od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych

Ponadto:

 • Oferujemy także oceny oddziaływania akustycznego zakładów na środowisko w oparciu o modele matematyczne zgodnie z obowiązującymi normami, instrukcjami ITB przy wykorzystaniu specjalistycznych programów komputerowych. N
 • Wykonujemy pomiary hałasu pochodzącego od dróg, linii kolejowych i linii tramwajowych N
 • Wykonujemy pomiary pól elektromagnetycznych w środowisku ogólnym w otoczeniu instalacji energetycznych N
 • N – poza zakresem akredytacji

  Zapewniamy:

  • korzystne ceny
  • atrakcyjne rabaty przy stałej współpracy
  • możliwość negocjacji cen
  • wysoką jakość usług
  • dogodne terminy realizacji zleceń
  • poufność wykonywanych badań

  Współpracujemy z:

  • biurami projektowymi i planistycznymi
  • pracowniami architektonicznymi
  • zakładami przemysłowymi
  • operatorami sieci energetycznych
  • spółdzielniami mieszkaniowymi
  • deweloperami
  • osobami prywatnymi


top