Dla medycyny

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą skierowaną do placówek medycznych i rehabilitacyjnych. Oferujemy badania pól elektromagnetycznych od urządzeń stosowanych w medycynie oraz pomiary szkodliwych dla zdrowia czynników chemicznych i innych.

Wykonujemy pomiary i badania środowiska pracy w obszarze medycyny i rehabilitacji.

.

Zapraszamy do współpracy:

 • Szpitale
 • Sanatoria
 • Ośrodki rehabilitacyjne
 • Ośrodki zdrowia
 • Kliniki
 • Gabinety lekarskie
 • Przychodnie
 • Domy Opieki
 • Apteki

Wykonujemy pomiary PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH od urządzeń stosowanych w medycynie:

 • przy zabiegach chirurgicznych (diatermie, lancetrony, itp.)
 • w rehabilitacji i fizykoterapii (magnetronic, cosmogamma, itp.)
 • w diagnostyce (rezonanse magnetyczne)

Wykonujemy pomiary szkodliwych dla zdrowia CZYNNIKÓW CHEMICZNYCH stosowanych w medycynie:

 • gazów anestetycznych (podtlenek azotu, sewofluran,izofluran, itp.) - CHIRURGIA
 • tlenek etylenu (epoksyetan) - STERYLIZATORNIE
 • glutaraldehyd – MYJNIE ENDOSKOPOWE
 • formaldehyd – PRACOWNIE PATOMORFOLOGII, APTEKI
 • lotne związki organiczne (ksylen, aceton i inne) - PRACOWNIE HISTOPATOLOGICZNE
 • i innych

Wykonujemy pomiary INNYCH, szkodliwych dla zdrowia CZYNNIKÓW na stanowiskach pracy:

 • drgań mechanicznych (m. in. w gabinetach stomatologicznych, przy urządzeniach typu aquavibron)
 • hałasu
 • mikroklimatu
 • oświetlenia elektrycznego
 • czynników pyłowych
 • i innych


top