Jakość

Stawiamy na jakość…

Pragnąc cieszyć się opinią rzetelnego i godnego zaufania partnera dla swoich klientów, Laboratorium Badań Środowiskowych EKOPERFEX
kładzie szczególny nacisk na politykę jakości.

Zbudowany przez nas system jakości spełnia wymogi normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 dla laboratoriów badawczych i podlega systematycznej kontroli wewnętrznej i zewnętrznej.

Dbamy o to, aby ustawicznie podnosić kompetencje naszego personelu poprzez program szkoleń wewnętrznych oraz regularne uczestnictwo w szkoleniach / konferencjach organizowanych przez CIOP w Warszawie, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi oraz inne instytucje i firmy specjalizujące się w szkoleniach dla laboratoriów.

Corocznie bierzemy udział w porównawczych badaniach międzylaboratoryjnych, podczas których uzyskujemy bardzo dobre wyniki.

W swojej pracy wykorzystujemy nowoczesną, wysokiej klasy aparaturę pomiarową, podlegającą systematycznym wzorcowaniom przez akredytowane laboratoria wzorcujące w celu zapewnienia spójności pomiarowej.

Współpracujemy wyłącznie z wiarygodnymi dostawcami i akredytowanymi podwykonawcami.

W 2002 roku uzyskaliśmy akredytację Polskiego Centrum Akredytacji potwierdzającą nasze kompetencje oraz wysoką jakość i rzetelność wykonywanych przez nas badań – certyfikat akredytacji nr AB 408.


top

Poniżej przedstawiamy wybrane certyfikaty, dyplomy i zaświadczenia:


top