Badania w budynkach

Badania, pomiary i analizy w pomieszczeniach budynków i inne badania

Wykonujemy następujące pomiary:

 • hałasu w pomieszczeniach budynków przeznaczonych do stałego przebywania ludzi
 • skuteczności wentylacji mechanicznej (przepływu powietrza w kanałach wentylacyjnych)
 • tlenku węgla w pomieszczeniach mieszkalnych od urządzeń grzewczych oraz kuchni gazowych
 • mocy akustycznej źródeł hałasu

w/w pomiary są poza zakresem akredytacji

Zapewniamy:

 • korzystne ceny
 • korzystne rabaty przy stałej współpracy
 • możliwość negocjacji cen
 • wysoką jakość usług
 • dogodne terminy realizacji zleceń
 • poufność wykonywanych badań

Współpracujemy z:

 • zakładami przemysłowymi
 • spółdzielniami mieszkaniowymi i administratorami domów mieszkalnych


top