Dla biur projektowych

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą skierowaną do biur projektowych.
Oferujemy pomiary i analizy w środowisku ogólnym – hałasu instalacyjnego,
komunikacyjnego oraz pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji elektromagnetycznych.

Wykonujemy akredytowane pomiary hałasu w środowisku ogólnym od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych.

.

Zapraszamy do współpracy:

  • Biura projektowe
  • Pracownie architektoniczno-urbanistyczne
  • Zakłady przemysłowe
  • Deweloperów
  • Spółdzielnie mieszkaniowe
  • Operatorów sieci elektroenergetycznych
  • Osoby prywatne

Wykonujemy także:

- oceny ODDZIAŁYWANIA AKUSTYCZNEGO
zakładów na środowisko w oparci o modele matematyczne N

- akredytowane pomiary HAŁASU KAMUNIKACYJNEGO
od dróg, linii kolejowych i tramwajowych N

- pomiary PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH w otoczeniu instalacji elektromagnetycznych N

N poza zakresem akredytacji

Zakres:

  • Natężenie pola elektromagnetycznego w zakresie częstotliwości od 10 Hz do 400 x 103 Hz (1-50000) V/m
  • Indukcje magnetyczne w zakresie częstotliwości od 10 Hz do 400 x 103 Hz (1µT – 20mT)

top